2020. október 25. vasárnap 23:57 - Névnapok: Blanka, Bianka, Mór
   
  Rendeletek
   
9_2015. (V.29.) SZMSZ módosítása
7_2019. (VII.26) SZMSZ modositasa
2.2014 (I.17.) A helyi adókról
5_2001_(VII.3) helyi népszavazásról
18_2006_(XII.20) lakásrendelet
13_2014. (X. 29.) önkormányzati rendelete a helyi adóról szóló 2_2014. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
3_2013.(02.14.) Mezőőri rendelet módosítása
12_2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
4_2019 (IV.11.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
9_2016. (IX.28.) az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
12_2016. (XI.17.) Egészségügyi alaprellátásról és körzeteinek kialakításáról
13_2017. (XII.23.) a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól
16_2005. (X.28.) Egyházasrádóc község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
8_2011_(IV.29) Temetőkről és temetkezésről
9_2011_(VI.8) A településkép védelme érdekében, az elhanyagolt telkek kaszálási kötelezettségéről
5-2020.(VII.14.) rendelet E.r.Önkorm. 2020. évi költségvetéséről
HÉSZ_2016.08.15-tol
10_2014 (X.20.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítás
Sportkoncepció 2015-2019
7_2004_(IV.30) gyerm_rész_nyújt_pénzb_és termb_ ellát_
10_2016. (IX.28.) A helyi adókról szóló rendelet
2-2020. (II.12) Egyhazasradoc Onk. 2020. evi koltsegveteserol
11_2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2_2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
9_2005__V_2__2004_évi_zárszámadás
1_2019. (II.13.) Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetéséről
19_2005_(XII.02) a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól
11_2006_(VIII.31) az önk_közmüvelödési_felad
13_2015. (XII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről
4_2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról
3_2015. (II.27.) önkorámnyzati rendelete pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről
16_2005 (X.28.) Helyi Építési Szabályztról szóló rendelet egységes szerkezetbe
A TELEPÜLÉSI ANYAKÖNYVVEZETŐI SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL 2016 07 15-tól
13_2012. (IX.13.) az Önkormányzat vagyonáról
1-2020.(II.12.) 2019. evi koltsegvetesrol szolo rendelet modositasa
10-2019 szocialis tuzifa rendelet modositas
3_2019. (II.13.) az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről
2_2016. (II.15.) Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-tesületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
11_2013_(XII.12) a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól
12-2019 rendelet SZMSZ Egyházasrádóc
5_2017. (VI.01.) Növényi hulladék égetéséről
14_2016. (XII.17.) Helyi Építési Szabályzat
1.2014 (I.17.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
4-2020 rendelet SZMSZ modositas
10_2017 (IX.30.) a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről
5_2018 (VI.29.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
14_2015. (XII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről
12_2013 (XII.12.) köztisztviselők közsszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
12_2017. (XII.16.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
6_2018 (VIII. 29.) A Helyi Építési Szabályzatról
Egyházasrádóc Önkormányzat közbeszerzési terve 2016. év
5_2014 (III.19.) a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
11_2019(X.30.) onkormanyzati rendlete a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat modositasarol
8_2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 2014. évi költségvetés zárszámadása
2_1991_(V.14.) a község címeréröl, zászlajáról
15_2005_(IX.9) közig_ható_ügy_elektr_út_kizár
1_2017. (I.16.) Szervezeti és Működési Szabályzat
4_2016. (III. 21.) Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól
8_2018 (XI.09.) Nem kozmuvel osszegyujtott haztartasi szennyviz osszegyujtesere vonatkozo rendelet
Egyházasrádóc SZMSZ Egyházasrádóc SZMSZ egységes szerkezetben
9_2018 (XI.09.) A telepulesi szilard hulladekkal kapcsolatos koztisztasagi kozszolgaltatas kotelezo igenybevetelrol
11_2016. (XI.17.) A helyi adókról
13_2015. (X1I.01.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni juttatások rendjéről
3_2008_(II.13) cím_díjrendelet
2_2017. (II.16.) Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetéséről
7_2012. (II.12.) a talajterhelési díjról
10_2010_(VIII.24)102010. (VIII . 24.) Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított cím, valamint díjak elismerések adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása
9-2019. rendelet koltsegvetes modositas
9_2004_(VII.14) a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 7.2004.(IV.30) rendelet módosításáról
8_2017 (IX.30.) a helyi népszavazásról
7_2018 (VIII. 29.) A településkép védelméről
6_2017. (VII.18.) önkormányzati rendelet a települési anyakönyvezetői szolgáltatás díjáról
2_2019. (II.13.) Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
3_2018 (V.31.) A 2017. évi költségvetési zárszámadásról
11_2012. (VII.06.) a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről
6-2020.(VII.14.) rendelet E.r.Önkorm. 2019. évi költségvetési zárszámadásáról
3-2020. (IV.17.) rendelet penzbeli es termeszetbeni ellatasok rendszererol
10_2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
7_2011_(IV.29) A települési anyakönyvezetői szolgáltatási díjról
11_2008_(IX.5.) A növényi hulladék égetéséről
9-2019.(XII.03.) szociális célú tűzifa rendelet módosítás
14_2003 (XII.19.) önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
7_2017. (VII.18.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
7_2013_(IX. 5.) Az ebrendészeti hozzájárulásról
7-2020.(VII.14.) rendelet SZMSZ módosítás
Egyhazasradoci Kozos Onkormanyzati Hivatal SZMSZ
8-2019. rendeletszocialis celu tuzifa
2_2002_(III.25) a temetökröl és a temetkezésröl
4_2017. (VI.01.) A 2016. évi Költségvetés, zárszámadás
11_2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
15_2015. (XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételérő
9_2013_(X.1) az Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított cím, valamint díjak elismerések adományozásának rendjéről
E-rádóc helyi adó rendelet 2016 08 15-tól
4_2018 (V.31.) A településkép védelméről
Egyházasrádóc-R 16 2015
Egyhazasradoci Kozos Onkormanyzati Hivatal Alapito Okirat
7.2014 (VIII.11.) A közterület elnevezélseiről és a házszámozás szabályairól
2_2018. (III.09.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről
9_2017 (IX.30.) a reklámelhelyezésekről
5_2019 (IV.11.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről
3_2017. (VI.01.) Az Önkormányzat 2016. évi Költségvetéséről
14_2014. (X. 29.) önkormányzati rendelete A települési mezei őrszolgálatról szóló 11_2011. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
12_2012. (VII.6.) az állattartásról szóló rendelet módosításáról
HEP Egyházasrádóc
10_2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
20_2004_(XI.30) a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól
11_2011. (VII.26 .) A települési mezei őrszolgálatról
11_2017. (XI.08.) Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(13_2016. (XI.17.) Temetőkről és a Temetkezésről
7_2015_(IV.24) A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól
8-2019. (XII.03.) SZMSZ
1_2016. (II.15.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
6_1999_(XII.30) locsolási kedvezményröl
5_2016 (V.20.) A 2015. évi költségvetési zárszámadásról
3_2016. (III. 21.) Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
17_2005_(X.21) állattartási rendelet

 

Közérdekű adatok
Bemutatkozás
Önkormányzat
→   Polgármesteri köszöntő
→   Képviselő-testület
→   Rendeletek
→   Jegyzökönyvek
→   Nyomtatványok
→   Térképek
→   Ebösszeírás
Információk
Közérdekű információk
Választási információk
Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség bejelentésére : [email protected]
MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA ÉS ÓVODA FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA
<<2020. október>>
H K Sz Cs P Sz V
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Közös Hivatal - Önkormányzat

9783, Egyházasrádóc,
Kossuth Lajos utca 91.

Tel./fax: 06/94 528-005

e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
     
developed by Wakelite Web
Főoldal