2020. október 25. vasárnap 23:31 - Névnapok: Blanka, Bianka, Mór
   
  Közérdekű adatok
   

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti Személyzeti adatok

Közfeladatot ellátó szerv neve: Községi Önkormányzat Egyházasrádóc

Címe: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91. sz

Levélcíme: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91. sz.

Telefonszáma: 94/528-005

Fax: 94/367-421

E-mail cím: [email protected]

 [email protected]

 

I.1. Szervezeti felépítése

Községi Önkormányzat Egyházasrádóc Képviselő-testülete

 

Tóth Szilárd polgármester            94/528-007, 06 20 3608652

Nagy Péter alpolgármester               
Kovácsné Bazsó Katalin képviselő     06 30 2548968
Derks Wilhelmus Josephus képviselő  06 30 2277900
Nagy Sándor képviselő                       06 30 5869138
Nagy László képviselő                 
Márfiné Vincze Erika képviselő         06 20 5552154


Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság

 

Kovácsné Bazsó Katalin bizottság elnöke

Nagy Sándor bizottság tagja

Márfiné Vincze Erika bizottság tagja

 

I.2. Költségvetési szervek

Községi Önkormányzat Egyházasrádóc, Községi Önkormányzat Nemesrempehollós,

Egyházashollós Község Önkormányzata 2013. 03. 01. hatállyal létrehozta

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatalt.

Székhelye: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91. sz.

Telephelye: 9781 Egyházashollós, Kossuth út 11. sz.

 

I.2.1.Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91. sz.

Levelezési cím: ua.

Vezetője: Dr. Németh Péter jegyző

Telefon: jegyző 94/528-012, igazgatás 94/528-005, pénzügy 94/528-013, adóügy 94/528-006

E-mail: jegyző: [email protected], igazgatás: [email protected], pénzügy: [email protected], adóügy: [email protected]

 

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházashollósi Kirendeltsége

Címe: 9781 Egyházashollós, Kossuth út 11. sz.

Telefon: 94/528-017

Fax: 94/422-255

Email:

igazgatás: [email protected]

pénzügy: [email protected]

 

Közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 

Alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Egyházashollós települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

Egyházashollós településen a hivatalnak kirendeltsége működik. A kirendeltség a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat  Egyházashollós település vonatkozásában látja el.

 

Államháztartási szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

 

Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása:

841112 önkormányzati jogalkotás

841114 országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115 önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841116 országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841173 statisztikai tevékenység

 

Illetékessége, működési köre:

Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Egyházashollós települések közigazgatási területe

 

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

 

Ügyfélfogadási rendje

2018. szeptember 01-től:

Hétfő:         13:00 - 16:00

Kedd:           08:00 - 12:00

Szerda:        NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Csütörtök: 08:00 - 16:00

Péntek:       NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

 

Dr. Nyuli Igor fogszakorvos rendelése:

Hétfő:         NINCS

Kedd:         14:30 - 18:30

Szerda:       09:30 - 12:30

Csütörtök: 14:30 - 18:30

Péntek :      NINCS

 

Háziorvosi rendelés:

 

Hétfő:         13:00 - 17:00

Kedd:         13:00 - 17:00

Szerda:       08:00 - 12:00

Csütörtök:   NINCS

Péntek :      08:00 - 12:00

 

 

I.2.2. Egyházasrádóci Meseház Óvoda

 

Címe: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 82-84.sz.

Telefon: 94/528-016, 94/528-017

Vezető neve: Szép Erzsébet 94/528-017

 

Egyházasrádóci Meseház Óvoda Alapító Okirata

 

I.2.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap:

Nincs

 

I.2.4. Irányító Felügyeleti Szerve

Községi Önkormányzat Egyházasrádóc

9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91. sz.

Vas Megyei Kormányhivatal

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

 

II. Tevékenységére, működésére vonatkozó adatok

 

II.1. Helyi önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi  CLXXXIX tv.

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

II.2. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Községi Önkormányzat Egyházasrádóc önként vállalt feladatai: nincs Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  tv-ben előírt kötelező feladatokat látja el.

 

II.3. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben hatáskörrel rendelkező szerv

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal

9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 91

Jegyző

Gazdálkodás, pénzügy

Adóügy

Igazgatás,  hagyaték, anyakönyv, népességnyilvántartás

 

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházashollósi Kirendeltsége

 

2 fő ügyintézővel (1 fő gazdálkodás, pénzügy, 1 fő adóügy, igazgatási, egyéb ügyek)

Egyházashollós közigazgatási területén intézik az ügyeket.

 

Államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben  kérelmeket az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatalhoz, illetve Egyházashollósi Kirendeltségéhez kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: irányadó jogszabály általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL Tv. Eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi  XCIII tv. alapján Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás honlapon, illetve itt is letölthető

 

Tájékoztatás elektronikus ügyintézésről

 

II.4. Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások

Az önkormányzat saját maga közszolgáltatás nem végez.

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás (akik nincsenek a csatornára rákötve)

 

Vasi JA-SA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9935 Szőce, Petőfi Sándor utca 7.;

Tel 06 30 9115662)  szippantás díja 2000.-ft/m3

 

Települési szilárd hulladék elszállítása

 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz

 

II.5. Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások

 

IBSZ szerinti nyilvántartások

 

II.6. Közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe

 

Egyházasrádóci Hírmondó
(Megjelenik: negyedévente 500 példányban)
Szerkeszti: Lendvai Emil

 

II.7. Testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Szabályozza Községi Önkormányzat Egyházasrádóc Szervezeti és Működési Szabályzata
 

II.8. Jogszabálytervezetek, előterjesztések

--

 

II.9. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

Kérelem benyújtható Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 91.

Telefon: 94/528-012

E-mail: [email protected]
Adatvédelmi munkatárs: Guethné Horváth Andrea

 

II.10. Hirdetmények, közlemények

--

II.11. Közfeladatot ellátó szerv által kiírt Pályázatok

 

Jelenleg nincsenek kiírt pályázatok

 

II.12. Közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések

 

II.13. Statisztikai adatok

 

Államigazgatási és önkormányzati ügyiratforgalmi, hatósági statisztika

 

II.14. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

 

Nincs ilyen szerződés

 

II.15. Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Nincsenek feltételek

 

II.16. Közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

Nincs különös és egyedi közzétételi lista

 

III. Gazdálkodási adatok

 

III.1.Közfeladatot ellátó szerv költségvetése, zárszámadás

 

költségvetési rendeletek

zárszámadási rendeletek

 

III.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott Áht. szerint költségvetési támogatások kedvezményezettjei

 

Nincs ilyen kedvezményezett

 

III.3. Államháztartás pénzeszközei felhasználásával összefüggő 5 millió ft-ot elérő vagy azt
meghaladó értékű árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés, vagyonértékesítés,
vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

 

Vállalkozási szerződések:

Für Lajos Művelődési Ház felújítására

Kossuth Lajos Általános Iskola felújítására

 

III.4. Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

 

Pályázati kiírás nem volt

 

III.5. Nem alapfeladatok ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetések

 

Nem volt.

 

III.6. az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, szerződések

Egyházasrádóci Meseház Óvoda felújítása, korszerűsítése, mini bölcsöde kialakítása

 

Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00038
Támogatás 50.000.000.-ft

 

Önkormányzati épületek energetikai felújítása (Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola,
tornaterem)

 

Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004
Igényelt támogatás: 97.087.762.-ft

 

III.7. Közbeszerzési információk

 

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzések:

- Für Lajos Művelődési Központ felújítása

- Kossuth Lajos Általános Iskola felújítása

- Mini bölcsöde kialakítása és óvoda felújítása

 

Társulások

Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked és Harasztifalu Ivóvízminőség Javító Beruházási Önkormányzati Társulás

Társulás elnöke: Szvoboda Tamás polgármester

Székhelye: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91. sz.

Alapítványok, Civil szervezetek

Diáknyár Alapítvány
Elnök: Nagy Endre

Feketerigó Ökotanoda Egyesület
Elnök: Galambos Bernadett

Meseház Ovi Alapítvány
Elnök: Csoknyai Beáta

Falurészek Egyházasrádócért
Elnök: Szombath Lajos

Egyházasrádóci Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Elnök: Kovácsné Bazsó Katalin

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Elnök: Szijj István

Egyházasrádóci Sportegyesület
Elnök: Dr. Szilágyi István

Egyházasrádóci Polgárőr Egyesület
Elnök: Baranyai Máté

Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
Elnök: Szép Erzsébet

 

 

Közérdekű adatok
Bemutatkozás
Önkormányzat
Információk
Közérdekű információk
Választási információk
Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség bejelentésére : [email protected]
MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA ÉS ÓVODA FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA
<<2020. október>>
H K Sz Cs P Sz V
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Közös Hivatal - Önkormányzat

9783, Egyházasrádóc,
Kossuth Lajos utca 91.

Tel./fax: 06/94 528-005

e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
     
developed by Wakelite Web
Főoldal